VISIT KORČULA ISLAND

LEDENO DOBA

Vela spila je kontinuirano pružala utočište ljudima od mlađeg kamenog doba, tj. oko 20 000 godina prije Krista

Ako pogodite, otići ćete na željenu stranicu, u suprotnom ćemo Vas odvesti na stranicu gdje ćete naučiti odgovoriti točno.