VISIT KORČULA ISLAND

ILIRI

Ilirska naseobina koja je površinom bila veća od svih tadašnjih naselja na Korčuli, sastojala se od gornjeg grada (akropole), podgrađa na južnoj padini te od grada mrtvih (nekropole).

Ako pogodite, otići ćete na željenu stranicu, u suprotnom ćemo Vas odvesti na stranicu gdje ćete naučiti odgovoriti točno.