VISIT KORČULA ISLAND

BIKE STOP STALCI

Korčula bike routes by Dea Botica

BIKE REST STOP KORČULA ISLAND no.1

Objekt se nalazi na alternativnoj ruti – Korčula, Babina

Točnu lokaciju pogledajte ovdje!

BIKE REST STOP KORČULA ISLAND no.2

Objekt se nalazi na alternativnoj ruti – Vela Luka, Vela spila

Točnu lokaciju pogledajte ovdje!

BIKE REST STOP KORČULA ISLAND no.3

Objekt se nalazi na alternativnoj ruti – Blato

Točnu lokaciju pogledajte ovdje!

BIKE REST STOP KORČULA ISLAND no.4

Objekt se nalazi na alternativnoj ruti – Lumbarda

Točnu lokaciju pogledajte ovdje!

RUTU SA SVIM OZNAČENIM BIKE STOPOVIMA MOŽETE POGLEDATI OVDJE!